Medlemskap i Drammen Cykleklubb

Vi har 3 typer medlemskap. Meld deg inn i det som passer for deg.

Har du spørsmål om medlemskap i Drammen CK, send en epost til: medlem@drammenck.no


 

Senior*
Kr 650
* 19 år eller eldrei løpet av kalenderåret. Medlemskap gjelder for kalenderåret.
Junior**
Kr 450
**
Støtte*
Kr 350
** .

Fyll ut skjema for å melde deg inn her

Fødselsdato:


Velg medlemstype*

Primærinteresser (kryss av)

Dagens dato:

Jeg bekrefter at jeg er over 18 år.
Jeg aksepterer regler og vilkår.

Informasjon

Betaling

Når du har meldt deg inn vil du motta en giro i posten i løpet av 2-3 uker.


Spørsmål?

Har du spørsmål angående medlemskap og lignende kan du ta direkte kontakt med klubbens leder, trenere eller oppmenn. Se liste over kontaktpersoner og telefonnummer her.


Endring eller utmelding

Informasjon om endringer i navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse eller medlemstype sender du på e-post til medlem@drammenck.no. Utmelding gjøres skriftlig til samme e-post adresse.


 


Dugnad

Det påberegnes deltagelse på minst en dugnad per medlem i året.