Årsmøte 2021

Invitasjon til årsmøte / generalforsamling for Drammen CK driftsåret 2020

Dato: Torsdag 29.4.2021
Sted: Digitalt – Teams (lenke til innlogging kommer senere
Tid: kl. 19.00 – 20.30

Velkommen til årsmøte i Drammen CK. Her har du muligheten til å oppdatere deg og være med å sette ditt preg på aktiviteten i klubben fremover. Forslag må sendes til post@drammenck.no innen 15.april 2021.04.07

Årsmøtedokumenter og oppdatert saksliste vil foreligge når fristen for innkommende forslag har gått ut.

Vi håper du logger på den kvelden!

Agenda for årsmøtet

1: Åpning
Leder av klubben

2: Konstituering av årsmøte/generalforsamling
-Godkjenning av sakslisten.
-Valg av møteleder.
-Valg av møtereferent.
-Valg av to representanter til signering av møteprotokollen.

3: Årsberetningen
DCK styrets årsberetning

4: Regnskap
Gjennomgang av regnskap 2020 – Revisor beretning

5: Budsjett 2020

6: Fastsettelse av kontingent

7: Innkommende forslag

8: Forslag fra styret

9: Valg
8.1 Valg av styre
8.2 Revisorer 2021 sesongen skal velges
8.3 Valg av valgkomité

Medlemsmøte:
Da årsmøtet gjennomføres digitalt i år pga. smittevern utgår dessverre sykkelpraten etter møtet, slik vi pleier å ha det, men vi krysser fingrene for at vi snart skal møtes ute med sykkel og godt humør.

Vel møtt!

Mvh.
Styret, Drammen CK.