Medlemskap og lisens 2018

landeveisyklister

Lisenser vil ikke bli godkjent før medlemskontingenten er betalt. Det er et krav for å få løse helårslisens å være medlem i klubb og medlem i klubb er man først når medlemskontingenten er betalt.

For mer info om medlemskap klikk her.

Dersom du ikke har fått medlemsgiro tilsendt, kan dette skyldes feil adresse registrert på deg. Ta da kontakt med Jon Erik på medlemsservice e-post: medlem@drammenck.no