Medlemskap og lisens 2021

NM landevei fellesstart 2020 Drammen Cykleklubb

Lisenser vil ikke bli godkjent før medlemskontingenten er betalt. Det er et krav for å få løse helårslisens å være medlem i klubb og medlem i klubb er man først når medlemskontingenten er betalt.

For mer info om medlemskap klikk her.

Dersom du ikke har fått medlemsgiro tilsendt, kan dette skyldes feil adresse registrert på deg. Ta da kontakt med Jon Erik på medlemsservice e-post: medlem@drammenck.no