Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Drammen Cyckleklubb sine nettsteder. Drammen Cyckleklubb er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: drammenck.no.

Personopplysninger som behandles

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fornavn og etternavn
  • Adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Drammen Cyckleklubb samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene gjennom skjema, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til deler av tjenestene som tilbys.

Eksempel på skjema:

  • Innmeldingsskjema: Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på drammenck.no lagres i bakenforliggende administrasjonssystem. Hvordan slettes opplysningene? Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@drammenck.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Drammen Cyckleklubb kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av
nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Drammen Cyckleklubb.

Samtykke
Ved å melde deg inn som medlem eller kontakte oss på epost,
samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen
du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i
personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av
personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til
enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Drammen Cyckleklubb ikke har overholdt dine rettigheter i
henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle
tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet,
kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Send en epost til post@drammenck.no